Договор оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання готельних послуг

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФОП Герасимчук. О., іменований надалі — «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору, у спосіб визначений даним договором, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом.
1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця. Особи, які забронювали номер, але не внесли передоплату, вважаються такими, що виразили намір укласти даний договір.
1.4. Готельна послуга — дії (операції) Виконавця з розміщення Замовника шляхом надання в найм (оренду) номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.
1.5. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.
1.6 Бронювання номерів – попереднє замовлення, зроблене до дати запланованого заїзду.
1.7 Індивідуальне бронювання – індивідуально визначене бронювання номерів.
1.8 Групове бронювання — це бронювання тимчасового проживання для певної кількості осіб (не менше ніж 10 осіб), що прибувають та вибувають з готелю одночасно (тобто протягом розрахункової доби).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у РЦ «Янтри» Замовника, або третіх осіб Гостей, які були вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, в РЦ “Янтри”, який розташований за адресою: Полонина Драгобрат, пгт. Ясіня, Закарпатська обл. Раховський район.

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

3.1. Бронювання номерів здійснюється шляхом надання повної згоди з даним договором.
3.2. Номер є заброньованим, якщо на електронну пошту Замовника надійшло підтвердження даного бронювання.
3.3. Після отримання підтвердження та платіжної інформації, Замовник зобов’язаний здійснити оплату послуг Виконавцю, у сумі від 50 (п’ятдесяти) % від загальної вартості послуг, протягом 3 (трьох) робочих днів. Якщо до дати запланованого заїзду залишилось менше 14 (чотирнадцяти) діб, то оплата послуг має бути здійснена протягом 1 (одного) робочого дня. Якщо замовник не здійснює передоплату, протягом вказаного вище терміну, бронювання вважається анульованим.
3.4. Бронювання є гарантованим лише за умови попередньої оплати послуг, у сумі від 50 (п’ятдесяти) % від загальної вартості готівкою або на розрахунковий рахунок, який було надано Виконавцем.
3.5. Для Замовників, які здійснюють групове бронювання (є організаторами груп) можлива відстрочка оплати послуг для підтвердження бронювання. В такому випадку оплата 50 (п’ятдесяти) % від загальної вартості послуг має бути здійснена не пізніше, ніж за 30 днів до дати запланованого заїзду групи. Якщо на період заїзду підпадають святкові дні, визначені ст. 73 Кодексу законів про працю України, то не пізніше ніж за 45 днів до дати запланованого заїзду. Якщо Замовник не здійснює передоплату, протягом вказаного вище терміну, бронювання вважається анульованим.
3.6. Кошти, які було перераховано від Замовника Виконавцю на підтвердження бронювання можуть бути повернені за умови своєчасної ануляції бронювання. Ануляція здійснюється в письмовому вигляді — повідомлення на електрону пошту, не пізніше ніж за 14 днів до дати запланованого заїзду, а в період високого сезону (1.12 — 31.03, 29.04 — 09.05, 1.06 — 31.08) та святкових днів, визначених ст. 73 Кодексу законів про працю України, не пізніше ніж за 30 днів до дати запланованого заїзду. Повернення коштів здійснюється за мінусом фактично понесених витрат (банківський відсоток, податок на здійснення платежу, тощо). Кошти перераховуються протягом 30 днів з моменту отримання ануляції. У разі передчасного виїзду з готелю, кошти Замовнику не повертаються.
3.7. Другу частину суми, що підлягає оплаті (у випадку, якщо передплата становила менше ніж 100%), Замовник зобов’язаний оплатити в день заїзду в РЦ «Янтри» готівкою або на розрахунковий рахунок.
3.8. Оплату комісій і відсотків, пов’язаних з перерахуванням коштів, здійснює Замовник.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:
4.1.1. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.
4.1.2. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 3.6 даного договору.
4.1.3. Користуватися всіма послугами РЦ «Янтри» в обсязі, необхідному для Замовника. А також, на власний розсуд замовляти платні послуги, які пропонуються в РЦ «Янтри».
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Виконувати умови даного Договору.
4.2.2. Ознайомитись і повністю виконувати Правила проживання в РЦ «Янтри» (далі – Правила проживання, Додаток до Договору №1) та Правила користування йога залою (Додаток до договору №2). У випадку порушення Правил проживання та Правила користування йога залою адміністрація РЦ «Янтри» залишає за собою право відмовити у наданні послуг в повному обсязі, без права повернення коштів за не отримані послуги.
4.2.3. Замовники, які є організаторами груп зобов’язані довести до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, умов даного Договору, а також ознайомити з Правилами проживання та Правилами користування йога залою. Такий Замовник, також, зобов’язаний пояснити Гостям, що у випадку порушення даного Договору і Правил, встановлених у додатках, можлива відмова у наданні послуг від РЦ «Янтри» в повному обсязі, без повернення коштів за оплату таких послуг.
4.2.4. Замовники, які є організаторами груп, при необхідності таким доступу до Зали для йоги, зобов’язані попередньо і в письмовій формі узгодити час користування Залою. Час користування Залою може бути змінений Замовником лише після погодження таких змін з виконавцем.
4.2.5. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.
4.2.6. Письмово повідомляти Виконавця про ануляцію замовлення заброньованих послуг відповідно до умов, які встановлені у п. 3.6 даного договору.

4.2.7. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані номери, у разі порушення умов ануляції бронювання, визначених у п. 3.6 даного договору.

4.2.8. У разі проведення заходів на комерційній основі для гостів РЦ «Янтри» Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю 50% від доходу, який було отримано від надання послуги або продажу товару.
4.2.9. У разі спричинення збитків будь-якому майну РЦ «Янтри» Замовник несе повну матеріальну відповідальність. В такому випадку Замовник зобов’язаний компенсувати всі збитки в грошовій формі з урахуванням транспортних витрат пов’язаних з компенсацією збитків. Відповідальність за збитки, які було спричинено діями неповнолітніх або малолітніх дітей несуть їх батьки або особи, які супроводжують таких дітей.
4.3. Виконавець зобов’язаний:
4.3.1. Поселити Замовника в РЦ «Янтри» і надати достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, а також, інформувати Замовника щодо Правил проживання в РЦ «Янтри»
4.3.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.
4.3.4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Гостя в інший номер такого ж або вищого рівня.
4.4.2. Стягнути з Замовника гроші відповідно до завданих РЦ «Янтри» збитків в повному обсязі, з урахуванням транспортних витрат пов’язаних з компенсацією збитків.
4.4.3. Відмовити Замовнику в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках порушення даного Договору, Правил проживання в РЦ «Янтри» та Правил користування йога залою
4.4.4. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення та права, які визначені в Правилах проживання та користування йога залою, які є додатками до даного Договору

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов.
5.2. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до суду.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. На відносини Сторін, які не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.
7.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому п.3.7 та п. 4.4. даного Договору.
7.3. У РЦ «Янтри» дозволено проживання з хатніми тваринами. При цьому, Гість, який посилився з твариною несе повну відповідальність за збитки, які ця тварина може причинити РЦ «Янтри». Під повною відповідальністю, розуміється покриття всіх збитків, а саме, оплата повною вартості пошкоджених речей з урахуванням доставки. З хатніми тваринами забороняється проводити час в місцях загального користування, а саме в ресторані, практик холі та в залі для йоги. В іншому випадку, при порушенні даних умов Договору, адміністрація залишає за собою право відмовити таким Гостям в наданні послуг, без повернення коштів.
7.4. Готель не бере на себе зобов’язання трансферу Гостей, а надає консультативну інформацію і не несе відповідальності за дії перевізників.
7.5. Харчування в РЦ «Янтри» не входить у вартість послуг. РЦ «Янтри» надає можливість харчуватись в ресторані «Янтри».
7.6. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

ДОДАТОК №1

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ У РЕТРИТНОМУ ЦЕТРІ «ЯНТРИ»
1. Дані правила регламентують проживання Гостей в РЦ «Янтри», і є обов’язковими для виконання.
2. Розміщення Гостя в РЦ «Янтри» здійснюється за пред’явленням Гостем документа, що підтверджує його особу, і 100% оплати вартості проживання Гостя або групи Гостей за весь період проживання.
3. Оплачуючи послуги, Гість погоджується з даними правилами і зобов’язується їх виконувати.
4. Час заїзду — 14:00, час виїзду — 10:00, щоденно.
5. Всі питання, пов’язані з проживанням та перебуванням Гостей на території РЦ «Янтри» мають адресуватися Адміністратору РЦ «Янтри». Контактний телефон адміністратора вказаний на інформаційному стенді РЦ «Янтри».
6. При проживанні в РЦ «Янтри» Гостям доступні такі приміщення загального користування: хол, спортивний зал, Fito Cafe(творча лабораторія), трапезна.
7. Користування спортивним залом регламентовано документом «Правила техніки безпеки при відвідуванні спортивного залу».
8. Заняття йогою та іншими практиками не входять до вартості проживання в РЦ «Янтри».
9. Трапезна працює згідно з розкладом, що висить на дверях їдальні та інформаційному стенді РЦ «Янтри».
10. Харчування відбувається виключно в години роботи їдальні, згідно з розкладом, вказаним на інформаційному стенді.
11. Гостям не дозволяється заходити до кухні. У разі виникнення питань слід звернутися до адміністратора або обслуговуючого персоналу кухні.
12. У внутрішніх приміщеннях РЦ «Янтри» заборонено ходити у взутті. Його слід залишати в спеціально відведеному місці в холі комплексу. У приміщеннях РЦ «Янтри» рекомендуємо використовувати домашнє взуття.
13. На території РЦ «Янтри» суворо забороняється куріння і використання відкритого вогню (свічки, арома-лампи, пахощі, туристичні пальники, піротехніку).
14. На території РЦ «Янтри» і в номерах строго забороняється використання електронагрівальних приладів (електрочайники, електрокип’ятильники, обігрівачі тощо).
15. У номерах заборонено розпивати спиртні напої.
16. Виносити їжу і напої з їдальні заборонено.
17. Приймати їжу і зберігати в номерах РЦ «Янтри» продукти харчування, що швидко псуються, заборонено.
18. Під час відсутності Гостей в номері вікна та балконні двері повинні бути зачинені. Освітлювальні прилади — вимкнені.
19. Заборонено сідати на радіатори опалення, а також закривати їх речами, постільною білизною тощо.
20. Постільну білизну та інше РЦ «Янтри», що знаходиться у номерах (ковдри, подушки, пледи, покривала, рушники тощо), заборонено виносити з номера. Гості несуть відповідальність за збереження майна, наданого РЦ «Янтри» Гостям для особистого користування.
21. У разі псування або втрати майна РЦ «Янтри» з вини Гостя вартість майна підлягає компенсації Гостем згідно внутрішнього прейскуранту Комплексу. 22. Гірськолижне та сноубордичне спорядження дозволено зберігати лише у спеціально обладнаному приміщенні (Ski-room).
23. Адміністрація РЦ «Янтри» не несе відповідальності за особисті речі Гостей, залишені в приміщеннях загального користування (трапезна, зал для практик, хол, Fito Cafe тощо).
24. Гості зобов’язані поважати особистий простір інших гостей і працівників РЦ «Янтри», а також дотримуватись особистої гігієни.
25. У разі порушення правил Гостем або групою Гостей, за рішенням адміністрації РЦ «Янтри» порушник підлягає виселенню з комплексу. Оплата, внесена за проживання Гостя в комплексі, не повертається.
26. У зв’язку з тим, що РЦ «Янтри» знаходиться в високогірній місцевості, можливі перебої в електропостачанні та доступі в інтернет з незалежних від адміністрації РЦ «Янтри» причин (погодні умови, аварії електромереж тощо). Персонал РЦ «Янтри» робить все від нього залежне, щоб такі перебої були зведені до мінімуму.
27. Адміністрація РЦ «Янтри» не несе відповідальності за псування електропобутових приладів та електронної техніки, яка сталася в результаті коливань напруги в електричній мережі та/або перебоїв в електропостачанні, що сталися з незалежних від РЦ «Янтри» причин.

ДОДАТОК №2

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЙОГА ЗАЛОЮ

1. Всі заходи і заняття у спортивному залі проводяться під керівництвом інструктора і відповідно до розкладу встановленого адміністрацією готелю. Відвідування спортзалу поза розкладом повинно бути погоджено з адміністрацією.
2. При проведенні групових та індивідуальних занять інструктор керується тим, що відвідувачі не мають протипоказань для занять фізичною культурою. 3. Всім, що займаються у залі рекомендується надати інструкторові довідку від лікаря з інформацією про стан здоров’я, про протипоказання та можливі обмеження фізичного навантаження і рекомендаціями щодо можливого і допустимого фізичного навантаження при заняттях фізичною культурою.
4. Гості, які займаються у залі підтверджують, що вони не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом та несуть повну персональну відповідальність за своє здоров’я та медичне забезпечення.
5. Діти та підлітки до 18 років відвідують заняття тільки у присутності батьків. Батьки або супроводжуючі особи дітей та підлітків до 18 років несуть повну відповідальність за здоров’я та дотримання правил користування залою своїми дітьми під час відвідування залу.
6. При відвідуванні залу інструктор зобов’язаний ознайомити гостей, що займаються з цими правилами.
7. Гості, які займаються несуть повну відповідальність за збереження їх особистих та цінних речей.
8. Гості, які займаються зобов’язані дотримуватися та підтримувати чистоту у залі та особисту гігієну, громадський порядок та загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів залу, уважно слухати інструктора, точно виконувати його рекомендації.
9. Всі відвідувачі залу зобов’язані у обов’язковому порядку прибирати за собою місце занять, спортивні снаряди, спеціальне обладнання та інвентар, тренувальний одяг.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Відвідувати заняття дітям та підлітками до 18 років за відсутності батьків чи супроводжуючих осіб.
2. Використовувати парфумерію та засоби з різким запахом.
3. Запізнюватися на заняття більш, ніж на 10 хвилин від початку тренування.
4. Приймати їжу, розпивати будь-які напої, жувати жувальну гумку під час тренування. 5. Перебувати у залі у верхньому одязі, займатися у вуличному взутті або капцях.
6. Самостійно вмикати та вимикати музичну апаратуру, прилади температурного режиму, відкривати та закривати вікна, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, заряджати мобільні телефони, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання, переставляти меблі.
7. Сперечатися та вступати у конфлікт з інструктором та іншими відвідувачами залу.
8. Приходити на заняття у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або при наявності залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром). Вживати та поширювати алкогольні, наркотичні речовини, медикаменти, курити на території будівлі.
9. Відвідувати заняття при наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного та / або шкірного захворювань, а також у період загострень хронічних захворювань або травм. Займатися при поганому самопочутті та стані передхвороби.
10. Розмовляти по мобільному телефону під час занять.
11. Перебувати у залі зі зброєю, приносити у зал легкозаймисті, вибухові речовини.